Оріана (міфологія)

Оріана — першоназва стародавньої України. Країна Оріїв. Як державне утворення започаткувалася на Прикарпатті в V тисячолітті до н. є. Територія Оріани поступово розширилася до Дніпра, а етнічні ознаки розвинулися в трипільській культурі. Оріана є прабатьківщиною індоєвропейських народів. (За Л. Силенком).