Дмитра - 8 листопада (іменини)

В основі імені лежить наймення сестри бога Зевса Деметри, яка відала достатком і хліборобством. Отож Дмитро означає "хлібороб" або "плід землі". У цього імені багато споріднених: Дми- трій, Дзімітрій, Змітрок, Мітрій, Дімітар, Дімітре, Дімчо, Демітріус, Думітріу. Є й жіночі імена: Дімітра, Дімітріна, Діма, Дімка, Мітрана, Деметрія тощо.

Воно має чимало пестливих форм, як от: Дмитрик, Дмитрусь, Митько, Митя, Митеш.

Ім'я Дмитро лежить в основі багатьох прізвищ: Дмитренко, Дмитрук, Дмитерко, Димитров, Митрусенко, Митяшенко, Думи- траш, Думитрину.