На добраніч, на добраніч (весільна пісня)

На добраніч, на добраніч
Дівчиноньці на ніч.
За ворота явір з плота,
Де я воду брала.

Ой чи явір, чи не явір -
Зелена килина.
Межи всіма дівочками
Одна тільки мила.

Ой не то та дівчинонька,
Що ся файно вбрала.
Ой не то та дівчинонька,
Що серцю припала.

Ой шуміла добровонька,
Як ся розвивала.
Ой плакала дівчинонька,
Як ся віддавала.

"Ой не шуми добровонько,
Та й не розвивайся.
Не плач, не плач, дівчинонько,
Та й не віддавайся."

"Як же мені не шуміти,
Як я зелененька?"
"Як же мені не плакати,
Коли молоденька?"

На добраніч, на добраніч
Дівчиноньці на ніч.