Повстанські пісні

Кожна історична епоха залишила глибокий слід в українському фольклорі, але жодна з них не дала такого великого багатства різножанрових оповідних і пісенних творів, як боротьба ОУН і УПА за незалежність та соборність своїх етнічних земель у 1940–1960-х роках. Свідченням цього є тисячі повстанських пісень, поширених не лише в регіонах масового визвольного руху, а й за межами України.

Повстанські пісні – сукупність пісенних творів про національно-визвольну боротьбу українського народу у ХХ ст., які відображають ідеї самозречення та жертовності на благо державності України, передають захоплення красою, мужністю та сміливістю нескореністю духу. У переважній більшості вони нагадують історичні пісні, бо у них також осмислено та оспівано важливу епоху в минувшині українського народу.

У цих піснях терміни "козак", "стрілець", "повстанець" вільно змінювалися в різних варіантах, так як  вояки-повстанці ототожнювали себе з героями минулого. Так само й повстанські пісні творилися на традиціях козацької, гайдамацької, опришківської та стрілецької лірики із додаванням авторського компонента. Їхніми творцями зазвичай були безпосередні учасники бойових дій, які в умовах переслідувань змушені були творили під псевдонімами. Тим не менше, багато повстанських пісень, що дійшли до сьогодні, стали народними.